Od 24.7.2017 do 28.7.2017 je v našej spoločnosti celozávodná dovolenka. Všetky telefonáty a emaily budú vybavované čo najskôr po jej skončení.

MENU

Ochrana osobných údajov

Ďakujeme za vašu návštevu našich webových stránok. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je dôležitá pri našich obchodných aktivitách, preto tieto údaje získavané počas návštevy našich webových stránok spracovávame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Prijímame technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili u nás vedené údaje proti manipulácii, strate a zásahu nepovolaných osôb, pričom bezpečnostné opatrenia stále s vývojom zlepšujeme. Na požiadanie vám podľa možností obratom a písomne oznámime, či a aké osobné údaje máme o vás zaznamenané, v prípade ich nepresnosti ich na požiadanie opravíme. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov, smerujte ich na info@ploty-elmar.sk, kde sme k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov či sťažností. V rámci získavania a spracovania osobných údajov, keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné a kontaktné údaje sa zaznamenávajú len vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne z vlastnej vôle, napríklad v rámci odoslania formulára či emailovej správy na náš email či formou Zopimu, v rámci vyžiadanej obchodnej komunikácie a vašej identifikácie v prípade fakturácie. Používame vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, ak nie je v okamihu, kedy ich poskytujete, uvedené inak. Poskytnutie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Kontaktné údaje (IP, email) poskytujeme partnerom len na účely zlepšenia zacielenia ponuky pre vás. Chceme vaše údaje použiť len k tomu, aby sme vás informovali o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor, čo si o nich myslíte. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa môžete z odberu kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu a keď si to vyžiadate, odstránime vaše osobné či kontaktné údaje z našej databázy. Používame cookies je štandardné a k tomu, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé súbory, ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači. Naše webové stránky môžu odkazovať na webové stránky iných spoločností. Je našou povinnosťou vás upozorniť na to, že pokiaľ kliknete na odkaz na akékoľvek také stránky, môže sa riadiť ochrana osobných údajov na takých stránkach vlastnými zásadami pre ochranu osobných údajov a tým nie sme zodpovední za súlad podmienok ochrany osobných údajov tretích strán. Pri návšteve webových stránok tretích strán a pred poskytnutím vašich osobných údajov na webových stránkach tretích strán si prosím skontrolujte ich zásady ochrany osobných údajov.

Pokiaľ máte otázky, kontaktujte nás niektorým zo spôsobov uvedených na tomto webe.