Hliníkové zábradlia a balkóny

Nielen plot, ale aj zábradlie dotvára celkový dizajn rodinného domu. Väčšina ľudí vychádza práve z dizajnu oplotenia, nie je to však pravidlom. Treba sa zamerať na funkčnosť, priehľadnosť, ale predovšetkým je potrebné myslieť na bezpečnosť. V našej ponuke nájdete rôzne typy zábradlia s rôznorodou výplňou od skla, cez polykarbonát, po rôzne typy hliníkových profilov. Všetky zábradlia navrhujeme podľa platných noriem §28 STN 74 3305, STN 73 8106 (celá vyhláška tu).